Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawowa lista lektur z zakresu przekładoznawstwa literacko-kulturowego

 

Podręczniki i antologie (wybór):

 • Angelelli, Claudia, Baer, James Brian (eds). 2016. Researching Translation and Interpreting. London: Routledge.
 • Baker, Mona, Saldanha Gabriela (eds). 2009. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. 2nd ed. London: Routledge.
 • Balcerzan Edward, Rajewska Ewa (red.). 2007. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–2005. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Bermann, Sandra, Porter Catherine (eds). 2014. A Companion to Translation Studies. Malden/Oxford: Wiley Blackwell Oxford: Oxford University Press.
 • Bukowski Piotr de Bończa, Heydel Magda (red.). 2009. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków: Znak.
 • Bukowski Piotr de Bończa, Heydel Magda (red.). 2013. Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dąmbska-Prokop Urszula (red.). 2009. Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa: Educator.
 • Gentzler Edwin. 2001. Contemporary Translation Theories, 2nd ed. Clevedon Multilingual Matters.
 • Gambier, Yves, Doorslaer Luc van (eds). 2010-2013. Handbook of Translation Studies. 4 vols. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Online at http://www.benjamins.com/online/hts/.
 • Guidère, Mathieu. 2016. Introduction à la traductologie. Penser la traduction: hier, aujourd’hui, demain. 3ème édition. Bruxelles: De Bouck.
 • Hermans, Theo. 2014 (1999). Translation in Systems. Descriptive and System-oriented Approaches Explained. Abingdon/New York: Routledge.
 • Kuhiwczak Piotr, Littau Karin (eds.). 2007. A Companion to Translation Studies. Clevedon: Multilingual Matters.
 • Lewicki Roman. 2022. Zagadnienia lingwistyki przekładu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Malmkjær, Kirsten, Windle Kevin (eds). 2011. The Oxford Handbook of Translation Studies. Oxford: Oxford University Press.
 • Millan, Carmen, Bartrina, Francesca (eds). 2013. The Routledge Handbook of Translation Studies. London and New York: Routledge.
 • Mellinger, Christopher D., Hanson, Thomas A. 2017. Quantitative Research Methods in Translation and Interpreting Studies. London and New York: Routledge.
 • Munday, Jeremy. 2016. Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 4th ed. Abingdon/New York:  Routledge.
 • Pisarska Alicja, Tomaszkiewicz Teresa. 1998. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Pym, Anthony. 2014. Exploring Translation Theories. 2nd ed. London/New York: Routledge.
 • Pöchhacker, Franz. 2004. Introducing Interpreting Studies. London: Routledge.
 • Pöchhacker, Franz (ed). 2015. Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. Manchester: St Jerome.
 • Pym Anthony. 2011. Exploring Translation Theories. London – New York: Routledge.
 • Robinson Douglas.  2002. Western Translation Theory from Herodotus to Nietzsche. 2nd ed. Manchester, UK – Northampton, MA: S.t Jerome.
 • Saldanha, Gabriela, O’Brien Sharon. 2013. Research Methodologies in Translation Studies. Manchester: St Jerome.
 • Snell-Hornby Mary. 1995. Translation Studies. An Integrated Approach. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins.
 • Snell-Hornby Mary. 2006. The Turns of Translation Studies. New Paradigms or Shifting Viewpoints?. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins.
 • Toury, Gideon. 2012. Descriptive Translation Studies and Beyond. Rev. ed. Amsterdam: John Benjamins.
 • Venuti, Lawrence (ed.). 2012. The Translation Studies Reader. Third edition. London/New York: Routledge.

 

Czasopisma przekładoznawcze (wybór):

 • Across Languages and Cultures (Budapest: Akadémiai Kiadó).
 • Babel International Journal on Translation (Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins).
 • Interpreter and Translator Trainer (Taylor and Francis Online).
 • Interpreting. An International Journal of Research and Practice in Interpreting (Amsterdam: John Benjamins).
 • JoSTrans – The Journal of Specialised Translation.
 • Linguistica Antverpiensia. New Series – Themes in Translation Studies (Antwerpen: Universiteit Antwerpen).   
 • Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal (Presses de l’Université de Montréal).
 • Między Oryginałem a Przekładem (Kraków: Księgarnia Akademicka).
 • Perspectives. Studies in Translatology (London: Routledge).
 • Przekładaniec. A Journal of Translation Studies (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego).
 • Przekłady Literatur Słowiańskich (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 • Rocznik Przekładoznawczy: studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika). 
 • Studia Translatorica (Wrocław: Uniwersytet Wrocławski).
 • Target. International Journal of Translation Studies (Amsterdam: John Benjamins).
 • The Interpreter and Translator Trainer (Manchester, UK: St Jerome Pub).
 • The Translator. Studies in Intercultural Communication (London: Routledge).
 • Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts (Amsterdam: John Benjamins).
 • Translation and Interpreting Studies (Amsterdam: John Benjamins).
 • Translation Studies (London: Routledge).
 • TTR – Traduction, Terminologie, Rédaction (Montréal: Département des littératures de langue française, de traduction et de creation).

 

Przekładoznawcze serie wydawnicze (wybór):

 • The Benjamins Translation Library, ed. by Yves Gambier Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins.
 • Continuum Studies in Translation, ed. by Jeremy Munday (London – New York: Continuum).
 • Europejscy klasycy sztuki przekładu od XIV do XIX wieku, red. Krzysztof Filip Rudolf (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego).
 • New Perspectives in Translation and Interpreting Studies, ed. by Michael Cronin (London – New York: Routledge).
 • Routledge Advances in Translation and Interpreting Studies, ed. (London – New York: Routledge).
 • The Routledge Handbooks in Translation and Interpreting Studies (London – New York: Routledge).
 • Studia o przekładzie, red. P. Fast (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 • Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur, hrsg. Stefan K. Kaszyński, Andrzej Kątny, Maria Krysztofiak (Frankfurt am main: Peter Lang).
 • Transkulturalität – Translation – Transfer, ed. by Dörte Andres, Martina Behr, Larisa Schippel (Berlin: Frank & Timme).
 • Topics in Translation, ed. by Susan Bassnett, Edwin Gentzler (Clevedon – Buffalo – Toronto – Sydney: Multilingual matters Ltd).
 • Translatio, red. Piotr de Bończa Bukowski, Magda Heydel (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Spisy bibliograficzne i biuletyny informacyjne (wybór):

Pliki do pobrania
docx
Lista lektur do pobrania