Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Loga instytucji organizujących Szkołę Letnią przekładoznawstwa w kolejności: Logo Universytetu Jagiellońskiego, Logo Wydziału Polonistyki UJ, Logo Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, logo Wydziału Humanistycznego UMK, Logo Wydziału Filologincznego uŁ, Logo Instytut Badań Literackich, Logo Centrum Badań Przekładoznawczych, logo Kongresu polskie Przekładoznawstwa, Logo university centre of excellence UMK, logo programu STER

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zgłoszenia

Letnia Szkoła Przekładoznawstwa oferuje 30 miejsc.

Zapraszamy doktorantów, studentów studiów magisterskich o profilu przekładoznawczym i innych zainteresowanych badaczy. Zgłoszenie polega na wypełnieniu poniższego formularza elektronicznego. Wyboru uczestników dokona komitet programowy szkoły oraz osoby prowadzące seminaria.

Zgłoszeń można dokonać w nieprzekraczalnym terminie 14 maja 2023, godzina 23.59.
 

Wiadomość o przyjęciu zostanie przesłana na podany w formularzu adres e-mail do 5 czerwca 2023. Osoby przyjęte zostaną poproszone o przesłanie krótkiej noty biograficznej oraz fotografii. 

Wpisowe wynosi 1200 złotych i zawiera koszty uczestnictwa we wszystkich zajęciach w trakcie trwania Szkoły, indywidulanych konsultacji oraz zakwaterowania i wyżywienia. Wpłaty należy dokonać do 5 lipca 2023. Brak wpłaty w tym terminie zostanie potraktowany jako rezygnacja z uczestnictwa i zwolnienie miejsca dla osób z listy rezerwowej. Informacja o sposobie wniesienia opłaty zostanie przekazana wraz z wiadomością o przyjęciu. 
 

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem lub po zeskanowaniu poniższego kodu:

kod QR linkujący do formularza zgłoszeń do Szkoły Letniej Przekładoznawstwa